Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Γιώργος Ρουσόπουλος

Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Αριστούχος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστημονικός διευθυντής του διαθλαστικού κέντρου “HYPERVISION”.
Συνεργάτης της Β’ Οφθαλμολογικής κλινικής του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν».
Μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας χειρουργών καταρράκτη και διάθλασης (ESCRS).
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας ιστορίας κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας των Ιατρικών Επιστημών.
Έχει δημοσιεύσει οκτώ επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε τουλάχιστον 30 επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει ειδικευτεί στη διαθλαστική χειρουργική και στη χρήση Excimer Laser και Lasik σε Γερμανία, Βραζιλία και Ελβετία.
Έχει μεγάλη εμπειρία σε παθήσεις του κερατοειδούς (κερατόκωνο), καταρράκτη και γλαύκωμα και γενικά σε παθήσεις του πρόσθιου ημιμορίου.
Συνεργάτης του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου ΟΦΘΑΛΜΟΓΝΩΣΗ.
Άριστες γνώσεις Αγγλικών – Γερμανικών – Ιταλικών.