Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Βλενογονοκήλη του δακρυικού ασκού

Η βλενογονοκήλη  του δακρυϊκού ασκού είναι μία διόγκωση του δακρυϊκού ασκού συνήθως του ενός οφθαλμού και εμφανίζεται κατά τη γέννηση. Ο δακρυϊκός ασκός είναι διατεταμένος γεμάτος από άσηπτο αμνιακό υγρό. Υπάρχει απόφραξη και στο άνω στόμιο του δακρυϊκού ασκού και  στο κάτω δηλαδή στο ρινοδακρυϊκο πόρο.

Η αντιμετώπιση συνίσταται σε αναμονή, παρακολούθηση και χορήγηση αντιβιοτικού κολλυρίου για τον φόβο της επιμόλυνσης.

Η αναμονή έχει το ρίσκο της επιμόλυνσης, η οποία αν συμβεί θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με γενική ενδοφλέβια αντιβίωση.

Η συνήθης εξέλιξη συνίσταται σε αυτόματη διάνοιξη εντός 10ημέρου περίπου είτε του άνω στομίου του δακρυϊκού ασκού, οπότε μεταπίπτει σε συγγενή απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου είτε ανοίγει και ο ρινοδακρυϊκός πόρος συγχρόνως οπότε από την μύτη εξέρχεται ένα βλεννώδες υγρό (το περιεχόμενο του δακρυϊκού ασκού) και ίαση. Και μετά την διάνοιξη, καλό θα είναι για λίγες ημέρες να χρησιμοποιήσει ένα αντιβιοτικό κολλύριο ευρέως φάσματος.

Εάν δεν γίνει η αυτόματη διάνοιξη ( το πιθανότερο) τότε θα πρέπει να γίνει καθετηριασμός με γενική νάρκωση.