Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Στραβισμός

Στραβισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία οι οπτικοί άξονες των δύο οφθαλμών δεν είναι παράλληλοι, αλλά το ένα μάτι παρεκκλίνει προς τα έσω, έξω, άνω ή κάτω σε σχέση με το άλλο μάτι και έτσι δημιουργείται ο συγκλίνων, ο αποκλίνων ή ο κάθετος στραβισμός.

Ο στραβισμός μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την γέννηση η και αργότερα, συνήθως εντός του πρώτου έτους της ζωής.

Όταν εμφανιστεί στραβισμός, ο οφθαλμολογικός έλεγχος θα πρέπει να είναι άμεσος, ασχέτως ηλικίας. Ο έλεγχος αποσκοπεί στο να αποκλεισθεί κάποιο οργανικό αίτιο (καταρράκτης – όγκος- τοξοπλάσμωση) και στη χορήγηση των κατάλληλων γυαλιών και τον αποκλεισμό του υγιούς οφθαλμού, προς αποφυγή της αμβλυωπίας.

Τα γυαλιά στο στραβισμό θα πρέπει να δοθούν, όσο γίνεται νωρίτερα(συνήθως 8-12 μηνών), η δε εγχείρηση συνήθως περίπου ενός έτους.

Η εγχείρηση στη μικρή ηλικία αποβλέπει, στο καλό αισθητικό αποτέλεσμα και στο όσο το δυνατόν καλύτερη διόφθαλμη όραση.