Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Στραβισμός

Στραβισμός ή αλλοιθωρισμός είναι η κατάσταση κατά την οποία οι οπτικοί άξονες των δύο ματιών δεν είναι παράλληλοι.

  • Πότε Εμφανίζεται ο Στραβισμός

Ο Στραβισμός εμφανίζεται από τη γέννηση ή τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. Σπανιώτερα μπορεί να εμφανιστεί σε μεγαλύτερη ηλικία.

  • Πότε Πρέπει Να Επισκεφθεί Τον Οφθαλμίατρο Ένα Παιδί με Στραβισμό;

Κάθε παιδί με στραβισμό πρέπει να επισκεφθεί τον Οφθαλμίατρο αμέσως μόλις οι γονείς του ή ο παιδίατρος το διαπιστώσει, διότι πολλές φορές ο στραβισμός μπορεί να μην οφείλεται σε κακή συνεργασία των μυών, αλλά σε σοβαρές παθήσεις των ίδιων των οφθαλμικών βολβών (π.χ. σε έναν ενδοφθάλμιο όγκο ή σε μια φλεγμονή), οπότε η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι άμεσος.

  • Σε Ποία Ηλικία Αρχίζει η Θεραπεία Του Στραβισμού;

Η θεραπεία του Στραβισμού συνήθως αρχίζει μετά τον 6ο μήνα.

  • Τι Νόημα Έχει ο Αποκλεισμός Των Οφθαλμών στον Στραβισμό;

Με το κλείσιμο των ματιών εμποδίζουμε κάποιο μάτι να αμβλυωπίσει (να τεμπελιάσει) και να μείνει με μειωμένη όραση.

  • Ποίοι Στραβισμοί Χρειάζονται Εγχείρηση ;

Εγχείρηση χρειάζονται οι στραβισμοί που δημιουργούν εμφανές αισθητικό πρόβλημα.

  • Σε Ποιά Ηλικία Γίνεται η Εγχρείρηση του Στραβισμού;

Στον συγκλίνοντα Στραβισμό η εγχείρηση γίνεται προ της ηλικίας των 2 ετών, ενώ στον αποκλίνοντα Στραβισμό στην ηλικία των 3-5 ετών.

  • Τι Γίνεται Στην Εγχείρηση Στραβισμού;

Στην εγχείρηση Στραβισμού γίνεται οπίσθια μετάθεση στο σκληρό των υπερλειτουργούντων μυών για να εξασθενήσουν και συγχρόνως βράχυνση των υπολειτουργούντων μυών για να ενισχυθούν.

  • Τι Είναι ο Ψευδοστραβισμός ;

Είναι η κατάσταση κατά την οποία τα μάτια δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα, δηλαδή είναι εντελώς φυσιολογικά, αλλά επειδή υπάρχει αποπεπλατισμένη μύτη ή επίκαυθος (δηλαδή μια δερματική πτυχή των βλεφάρων στην έσω γωνιά των ματιών) δίνεται η εντύπωση ότι το παιδί στραβίζει. Η κατάσταση αυτή δεν χρειάζεται καμία αντιμετώπιση και η ψευδής αυτή εικόνα βελτιώνεται βαθμιαία, για να εξαφανισθεί συνήθως στην ηλικία των 2-3 ετών.