Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Συγγενής Απόφραξη της Δακρυϊκής Οδού

  • Τι Είναι η Συγγενής Απόφραξη της Δακρυϊκής Οδού;

Είναι η απόφραξη της δακρυϊκής οδού (δηλαδή των σωληναρίων μέσω των οποίων αποχετεύονται τα  δάκρυα) σε κάποιο σημείο της διαδρομής της.

  • Πότε Γίνεται η Απόφραξη;

Η απόφραξη υπάρχει από τη γέννηση (συγγενής) και πολύ σπάνια μπορεί να δημιουργηθεί μετά την γέννηση του παιδιού.

  • Ποία τα Συμπτώματα της Απόφραξης;

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η δακρύρροια στο μάτι που υπάρχει η απόφραξη, η οποία συνοδεύεται από πολλές εκκρίσεις (τσίμπλες), οι οποίες δεν υποχωρούν με τα συνήθη αντιβιοτικά κολλύρια, ή αν υποχωρήσουν προσωρινά επανεμφανίζονται αμέσως με την διακοπή του φαρμάκου, διότι εξακολουθεί να υπάρχει το βασικό αίτιο, δηλαδή η απόφραξη.

  • Ποία η Θεραπεία της Απόφραξης;

Τους πρώτους μήνες χορηγούμε αντιβιοτικά ευρέως φάσματος σε κολλύριο ή αλοιφή, εφόσον υπάρχουν πολλές εκκρίσεις και αναμένουμε ελπίζοντας ότι μπορεί να γίνει αυτόματη διάνοιξη. Πράγματι στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται αυτόματη διάνοιξη. Γι’ αυτό το λόγο περιμένουμε μέχρι τον 8ο-10ο μήνα. Αν και μετά από αυτήν την ηλικία το μάτι εξακολουθεί να δακρύζει, αντιμετωπίζεται χειρουργικά (καθετηριασμός).

  • Γιατί Δεν Μπορούμε να Αναβάλλουμε τον Καθετηριασμό για Αργότερα;

Διότι αργότερα μειώνεται το ποσοστό επιτυχίας του καθετηριασμού.

  • Πώς Γίνεται ο Καθετηριασμός;

Ο καθετηριασμός γίνεται υπό γενική νάρκωση, και συνίσταται στη διέλευση δια μέσου των δακρυϊκών σωληναρίων ενός μεταλλικού ατραυματικού καθετήρα.

  • Ποίο Είναι το Ποσοστό Επιτυχίας της Επέμβασης;

Εφ’ όσον ο καθετηριασμός γίνει σε κατάλληλη ηλικία (8ο-10ο μήνα) το ποσοστό επιτυχίας είναι 95-98%.