Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Τα Κόκκινα Μάτια

Πολλές είναι οι παθήσεις που προκαλούν κοκκίνισμα των ματιών.

Οι πιο συχνές είναι: οι Επιπεφυκίτιδες, τα Τραύματα, η Κερατίτις και η Ιριδοκυκλίτις

  • Τι  Είναι η Επιπεφυκίτις;

Υπάρχουν δύο μορφές επιπεφυκίτιδας:

α) Η Μολυσματική, η οποία οφείλεται σε μικρόβια ή ιούς και χαρακτηρίζεται από πολλές εκκρίσεις (τσίμπλες) και για τη θεραπεία χορηγούνται αντιβιωτικά κολλύρια ή αλοιφές

β) Η Αλλεργική, η οποία χαρακτηρίζεται από κοκκίνισμα των επιπεφυκότων και κνισμό χωρίς εκκρίσεις (τσίμπλες) και για θεραπεία χορηγούνται αντιαλλεργικά κολλύρια.

  • Τι Είναι η Κερατίτις;

Κερατίτις είναι η φλεγμονή του κερατοειδή και χαρακτηρίζεται από έντονη ερυθρότητα των επιπεφυκότων, φωτοφοβία και δαακρύρροια.

Τα αίτια είναι πάρα πολλά και η θεραπεία εξαρτάται από το αίτιο. Είναι σοβαρή πάθηση και χρειάζετια γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση.

  • Τι Είναι η Ιριδοκυκλίτις;

Ιριδοκυκλίτις είναι η φλεγμονή της ίριδας και του ακτινωτού σώμαατος. Τα αίτια είναι τοπικά (οφθαλμικά) ή γενικά (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτις). Θεραπεία ανάλογη του αιτίου.