Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Συγγενές Γλαύκωμα

Tι Είναι το Συγγενές Γλαλυκωμα;

Συγγενές γλαύκωμα είναι η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση στο ένα ή και στα δύο μάτια.

  • Σε Ποιά Ηλικία Εμφανίζεται το Συγγενές Γλαύκωμα;

Το συγγενές γλαύκωμα εμφανίζεται κατά τη γένηση ή εντός του πρώτου έτους της ζωής και σπανιώτερα μετά το δεύτερο έτος

  • Ποία Τα Συμπτώματα στο Συγγενές Γλαύκωμα;

Αρχικά συμπτώματα είναι η δακρύρροια (χωρίς τσίμπλες) και η φωτοφοβία. Αργότερα εμφανίζεται θόλωση του κερατοειδή και αύξηση του μεγέθους του ματιού, η οποία γίνεται ευκολώτερα φανερή αν αφορά το ένα μάτι.

  • Ποία η Θεραπεία στο Συγγενές Γλαύκωμα;

Μόνο η εγχείρηση

  • Πότε Γίνεται η Εγχείρηση στο Συγγενές Γλαύκωμα;

Αμέσως μόλις διαγνωσθεί.