Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Νυσταγμός

Tι είναι ο Νυσταγμός;

Νυσταγμός είναι η κατάσταση κατά την οποία τα μάτια τρέμουν (χορεύουν) καθώς το παιδί κοιτάζει κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ο νυσταγμός μπορεί να οφείλεται σε οφθαλμικά ή νευρολογικά αίτια, γι αυτό απαιτείται πλήρης οφθαλμολογική και νευρολογική εξέταση.