Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές 6-8μμ

Oφθαλμογνώση

Yπερμετρωπία

Η Υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την οποία οι φωτεινές ακτίνες δεν εστιάζονται επάνω στον αμφισβληστροειδή αλλά πίσω από αυτόν.

  • Μορφές Υπερμετρωπίας

Η αξονική όπου ο οφθαλμός είναι μικρότερος του φυσιολογικού και η διαθλαστική όπου ο κερατοειδής είναι αποπεπλατισμένος.

  • Εξέλιξη Της Υπερμετρωπίας

Η Υπερμετρωπία εμφανίζεται από τη γέννηση. Είναι δυνατόν να παρουσιαστεί μικρή αύξηση μέχρι την ηλικία των 5 ετών. Μεταξύ 5 και 8 ετών συνήθως μένει στάσιμη και μετά την ηλικία των 8 ετών συνήθως μειώνεται βραδέως.

  • Σε Κάθε Παιδί Με Υπερμετρωπίας Χορηγούμε Γυαλία;

Σε παιδιά με μικρή υπερμετρωπία (μέχρι 2,0 βαθμούς) και εφ’ όσον δεν έχουν υποκειμενικά ενοχλήματα και δεν εμφανίζουν στραβισμό δεν απαιτείται η χορήγηση γυαλιών.

  • Πως Καθορίζεται ο Βαθμός Υπερμετρωπίας;

Η ύπαρξη ή όχι Υπερμετρωπίας και ο βαθμός αυτής καθορίζεται με μια εξέταση που λέγεται σκιασκοπία. Για να γίνει αυτή η εξέταση ενσταλάζεται στα μάτια του παιδιού ένα κολλήριο, το οποίο κάνει μυδρίαση (μεγαλώνει την κόρη του ματιού) και συγχρόνως κάνει κυκλοπληγία δηλαδή παραλύει τον ακτινωτό μυ του οφθαλμού.

  • Τι  Συμπτώματα Έχουν Τα Παιδία Με Υπερμετρωπίας;

Συνήθως αυτά τα παιδιά κουράζονται εύκολα στην κοντινή εργασία και απεχθάνονται το διάβασμα. Παραπονούνται για κεφαλαλγία και παροδική θόλωση της όρασης κατά το διάβασμα ή άλλη κοντινή εργασία. Επίσης παραπονούνται για πόνο στα μάτια, ζάλη και γενική κόπωση. Ακόμη παιδιά με Υπερμετρωπία είναι δυνατόν να εμφανίζουν παροδική σύγκληση των ματιών (διαλείποντα συγκλίνοντα προσαρμοστικό στραβισμό).